You are Here:


กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับของ TWCC

ผู้เขียน (อ่าน 9535 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับของ TWCC
« เมื่อ: 21 ตุลาคม 2009, 12:54:19 »
 

Thai Washer Car Club

 • Administrator
 • - = เด็กขัดเคลือบ = -
 • *
 • 161
  กระทู้
โปรดอ่าน กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับของ TWCC

อำนาจ / หน้าที่ของผู้ดูแลในภาคต่างๆ
1.   การดำเนินการในส่วนของเวบไซต์เป็นสิทธิและหน้าที่ของเจ้าของเวบ ซึ่งเจ้าของเวบอาจจะดูแลเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นช่วยดูแลให้ก็ได้
2.     ชื่อ คลับ และโลโก้ หรือสัญลักษณ์ของเวบไซต์ รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในเวปไซต์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของเวบไซต์
การนำไปใช้งานไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องแจ้งเรื่องให้เจ้าของเวบไซต์พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนทุกครั้ง
3.   การตีความระเบียบข้อบังคับ เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคลับ โดยให้ยึดถือมติตามเสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุม
4.   คำตัดสินของ เวบมาสเตอร์ และคณะกรรมการถือว่าเป็นข้อยุติที่สิ้นสุดแล้ว
5.  การจัดกิจกรรมของเพื่อนสมาชิกในนามtwcc ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการคลับ
หรือได้รับมอบหมายและเห็นชอบจากคณะกรรมการเท่านั้น หากสมาชิกมีข้อเสนอแนะใดๆ สามารถเสนอแนะโดยตรงได้ที่คณะกรรมการคลับ


ข้อกำหนดในการสมัครสมาชิก
1.ผู้สมัครสมาชิกต้องให้ข้อมูลที่เป็นจริงในการสมัคร หากพบว่าข้อมูลในการสมัครไม่เป็นจริง ผู้ดูแลเวบสามารถปฏิเสธหรือยกเลิกชื่อล็อคอินได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วง หน้า
2.เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติแล้ว ถือว่าผู้สมัครยินดีปฏิบัติตามกฏระเบียบต่างๆ ของคลับที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันหรืออาจออกเพิ่มเติมขึ้นอีกในภายหลัง รวมทั้งข้อบังคับในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มสมาชิก
3.บุคคล 1 ท่านสามารถสมัครสมาชิกและใช้ชื่อล็อคอินได้เพียง 1 ชื่อล็อคอินเท่านั้น หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีมากกว่า 1 ชื่อล็อคอิน
TWCC จะลบชื่อล็อคอินให้เหลือเพียง 1 ล็อคอินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การยกเลิกสถานะสมาชิก
1.หากสมาชิกประสงค์จะขอยกเลิกการเป็นสมาชิกคลับอย่างเป็นทางการ จะต้องแจ้งความประสงค์ด้วยตนเอง ต่อ Webmaster หรือ กรรมการคลับ
2.เกิดจากการที่สมาชิกผู้นั้นกระทำผิดระเบียบข้อบังคับและถูกยกเลิกโดย Webmaster หรือ กรรมการคลับ


ข้อปฎิบัติในการโพสต์กระทู้รวมถึง shout box
1.ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด ที่มีเนื้อหาละเมิดต่อ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด ที่ส่อไปทางการพนันต่างๆ สิ่งผิดกฎหมายบ้านเมือง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ๆ ก็ตาม
3. ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด ที่คุกคามทางเพศ หรือ สามารถสื่อไปในเรื่องเพศ ลามก อนาจาร
4. ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด ที่ทำให้สมาชิกท่านอื่น องค์กรอื่น เว็บไซท์ หรือชมรมอื่น ๆ เสียหาย ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจหรือไม่
5. ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด ที่ว่ากล่าวให้ร้าย กระทบกระเทียบ แก่สมาชิกผู้อื่น โดยจะอ้างชื่อ หรือไม่ก็ตาม
6. ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด ที่ยุยงให้ผู้อื่นเกิดความขัดแย้งซึ่งกันและกัน ไม่ว่าผู้ตั้งกระทู้ หรือผู้ตอบนั้นจะตั้งใจหรือไม่
7. ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด ที่ไม่ตรงประเด็น ไม่เกิดประโยชน์ ข้อความหรือรูปภาพ ที่ซ้ำๆ ในกระทู้เดียวกัน หรือหลายกระทู้
8..ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด เกี่ยวกับการเมือง อันจะก่อให้เกิดการแบ่งฝักฝ่าย และการโต้เถียงกันในหมู่สมาชิก
9.ผู้โพสต์กระทู้หรือข้อความหรือรูปภาพพึงใช้วิจารณญาณอย่างถ้วนถี่ ระมัดระวัง และรอบคอบก่อนจะโพสต์ ซึ่งเมื่อโพสต์ไปแล้ว หากมีการฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับ
ผู้โพสต์ยินดีรับผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น แม้ภายหลังจะได้ดำเนินแก้ไขหรือลบกระทู้แล้วก็ตาม
10. ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้กับบุคคลผู้เป็นเจ้าของ หรือบุคคลที่สามเช่น หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ต (IP)ไม่ว่าผู้เผยแพร่จะมีเจตนาหรือไม่ ยกเว้นในกรณีที่เป็นการติดต่อทางธุรกิจหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์
11. ห้ามโพสต์กระทู้ ข้อความ รูปภาพและสื่อทุกชนิด ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวนั้นทุกกรณี
12.ห้ามโพสต์กระทู้หรือข้อความ หรือ reply ที่มากเกินไปในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ถือว่าเข้าข่ายปั่นกระทู้
13.ห้ามโพสต์ข้อความที่มีการเสนอซื้อ-ขาย ในห้อง shoutbox โปรดใช้บอร์ดซื้อ - ขายที่ได้จัดเตรียมให้ ซึ่งแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้เรียบร้อยแล้ว
14.ห้ามมีการตั้งกระทู้โดยการแบ่งกลุ่มแบ่งโซน เพราะ เหมือนเป็นการแบ่งแยก และอาจนำมาซึ่งความแตกแยกของคนในคลับ
15.ห้ามตั้งกระทู้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากทางผู้ดูแลเวป(คณะกรรมการ) เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบหรือมอบหมายเท่านั้น
 
รณณรงค์ขอความร่วมมือเพื่อนสมาชิก twcc
 1.ขอให้อยู่กันอย่างถ้อยที ถ้อยอาศัยกัน เห็นอะไรไม่ดีไม่งามก็เตือนกันบอกกัน อย่างสุภาพ และให้เกียรติกัน
 2.ถ้าสมาชิกพบเห็นกระทู้หรือข้อความหรือรูปภาพที่อาจสร้างปัญหา ฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับสามารถแจ้งได้ที่ admin และคณะกรรมการคลับ
 ผ่านทาง pm เพื่อให้ดำเนินการแก้ไข

การลงโทษสมาชิกที่กระทำผิดระเบียบข้อบังคับมีดังต่อไปนี้
1.ลงโทษผู้ฝ่าฝืนผิดระเบียบข้อบังคับ เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลเวป(คณะกรรมการ)
2.เมื่อพบผู้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับในครั้งแรกจะทำการเตือน
3.เมื่อพบผู้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับในครั้งที่ 2 จะทำการแบนล็อคอินเป็นเวลา 7 วัน และ
4.เมื่อพบผู้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับในครั้งที่ 3 จะถูกยกเลิกการเป็นสมาชิกคลับถาวร


ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พุทธศักราช 2554
Thaiwashercarclub
 

Re: กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับของ TWCC
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2013, 07:20:57 »
 

ake23

 • - = เด็กรับรถ = -

 • 3
  กระทู้
รับทราบ  :mon18:
 

Re: กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับของ TWCC
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: 24 พฤศจิกายน 2014, 21:14:27 »
 

chumpron16

 • - = เด็กล้างรถ = -
 • *
 • 87
  กระทู้
รับทราบครับ :mon11: :mon11: :mon11:
 

Re: กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับของ TWCC
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: 14 ตุลาคม 2016, 12:11:48 »
 

CleanerMan

 • - = เด็กรับรถ = -

 • 2
  กระทู้
รับทราบครับ  :mon11:
 

Re: กฏ กติกา ระเบียบข้อบังคับของ TWCC
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2020, 19:30:33 »
 

helloweentz

 • - = เด็กรับรถ = -

 • 1
  กระทู้
  • รถรับจ้างขนของ
รับทราบคับ