You are Here:
รายละเอียดของระบบไฟ 1เฟส,3เฟส เผื่อท่านที่กำลังหาข้อมูลครับ

ผู้เขียน (อ่าน 91659 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 3 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

 

pixnig

 • ไม่หล่อ แต่จน ตึ่งโป๊ะ..!!!
 • สมาชิกถาวร
 • - = หัวหน้าฝ่าย = -
 • ***
 • 379
  กระทู้
 • สวัสดีชาวโลก...!!!
เครดิต : thai home master

พอดีหาข้อมูลในเว็บเรามีแต่พูดถึงกันแต่ไม่ค่อยมีรายละเอียดเท่าไหร่ ยาวหน่อยนะครับ :mon18:ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเพื่อการประหยัดค่าไฟฟ้า
ระบบไฟฟ้าที่ใช้กันทั่วไปตามบ้าน หลอดไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยทั่วไปในบ้านเราใช้ไฟฟ้ากระแส สลับระบบ 1 เฟส ( 1- phase ) 2 สาย แรงดัน 220 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ โดยสาย ไฟ 2 สายที่ใช้กันตามบ้านนี้ สายหนึ่งจะมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่หรือเรียกว่าสายเคอร์เรนต์ ( current line ) ส่วนอีกสายหนึ่งจะเป็นสายที่เดินไว้เฉยๆ ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่หรือเรียกว่า สายนิวทรัล ( neutral line ) ดังจะเห็นได้จากปลั๊กไฟตามบ้านที่เห็นมีช่องเสียบอยู่ 2 ช่องนั้น ถ้าเอาไขควงสำหรับตรวจกระแสไฟฟ้าลองวัดดูจะเห็นได้ว่าช่องหนึ่งจะมีไฟแดงปรากฏ แสดงว่าไม่ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แต่เมื่อเวลาใช้งานกับหลอดไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้ร่วมกันทั้ง 2 สายเพื่อให้กระแสไฟฟ้าครบวงจรส่วนบางแห่งที่เห็นปลั๊กไฟมี 3 ช่องนั้นยังเป็นระบบไฟฟ้า แบบ 1 เฟสเหมือนกันแต่ช่องที่เพิ่มขึ้นมานั้นเป็นช่องที่ต่อกับสายดิน ( ground ) เพื่อให้กระแส ไฟฟ้าไหลลงดินเวลาเกิดไฟรั่วเป็นการเพิ่มความปลอดภัย และปลั๊กของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่จะใช้กับ ระบบสายดินนี้จะเป็นปลั๊กแบบ 3 ขาซึ่งในต่างประเทศถือเป็นระบบมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป

ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ( 3 - phase ) 4 สาย แรงดัน 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ โดยที่ 3 สายจะเป็นสายที่มี กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยทั่วไประบบไฟฟ้า 3 เฟสเป็นระบบที่ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรต่างๆใน โรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ เพราะเครื่องจักรเหล่านี้มักมีขนาดใหญ่จึงต้องการแรงดันไฟฟ้าที่สูง ไฟฟ้าระบบนี้ไม่สามารถนำมาใช้กับระบบแสงสว่างหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าตามบ้านได้โดยตรง มาถึงตรงนี้ หลายคนคงจะสงสัยว่าเมื่อระบบไฟฟ้า 3 เฟสไม่สามารถนำมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆตามบ้านได้ โดยตรงแล้วจะเอามาแนะนำกันเพื่ออะไร ข้อสงสัยนี้สามารถอธิบายได้โดยไม่ยาก กล่าวคือ การนำ ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเข้ามาใช้ในบ้านนั้นมิได้เป็นการใช้ไฟฟ้าทั้ง 3 เฟสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชิ้นโดย ตรง แต่เป็นการนำไฟฟ้า 3 เฟสนั้นมาแบ่งแยกให้เป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 ชุด แล้วกระจายไป ตามจุดต่างๆที่มีการใช้ไฟฟ้า การกระจายจุดของการใช้งานเช่นนี้ทำให้ไฟฟ้าแต่ละเฟสไม่ถูกใช้งานมาก ถือเป็นการเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า ทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้า เพราะการคิดอัตราค่าใช้ไฟฟ้าซึ่งมีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ - ชั่วโมงจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้า กล่าวคือยิ่งมีการใช้ไฟฟ้ามากก็จะยิ่งเสียค่าไฟฟ้าในอัตรา ที่สูงขึ้น ฉะนั้นการกระจาย การใช้ไฟฟ้าออกเป็น 3 ส่วนจากระบบไฟฟ้าที่นำเข้า 3 เฟสดังกล่าว จึงทำให้การใช้ไฟฟ้าในแต่ละส่วนหรือแต่ละเฟสน้อยลง จึงไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูง


การนำระบบไฟฟ้า 3 เฟสมาใช้นั้นจะเสียค่าใช้จ่ายในตอนต้นค่อนข้างสูง เช่น ค่าติดตั้ง ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า แต่สามารถประหยัดค่าใช้ไฟฟ้าได้ในระยะยาวฉะนั้นบ้านหรืออาคารที่ติดตั้ง ระบบไฟฟ้าดังกล่าวจึงควรเป็นบ้านหรืออาคารที่ค่อนข้างใหญ่ มีการใช้ไฟฟ้าหลายจุดและเป็นปริมาณ มากจึงจะคุ้ม ถ้าเป็นบ้านหรืออาคารที่มีขนาดเล็กและมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่มากควรติดตั้งระบบ ไฟฟ้าเฟสเดียวก็เพียงพอ


อย่างไรก็ตาม การเลือกว่าจะใช้ไฟฟ้าระบบไหนและใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาดเท่าใดนั้นจำเป็น จะต้องปรึกษาผู้มีความรู้ทางด้านนี้โดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นวิศวกรไฟฟ้า ผู้รับเหมา หรือช่างไฟฟ้า โดยที่เจ้าของบ้านเองก็ต้องวางแผนเกี่ยวกับปริมาณไฟฟ้าที่ต้องใช้เอาไว้ว่าต้องการใช้ไฟฟ้ามากน้อย แค่ไหน โดยอาจจะปริมาณจากจำนวนดวงไฟ รวมทั้งประเภทและจำนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่คาดว่าต้องการจะใช้ เพื่อ จะได้เลือกระบบไฟฟ้าและขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะติดตั้งได้อย่างถูก ต้องเหมาะสม


โดยปกติขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะขอติดตั้งได้จะมีขนาด 5(15) , 15(45) ,30(100) และ 50(150) แอมแปร์ ซึ่งเป็นระบบไฟฟ้าเฟสเดียว ตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายนอกวงเล็บหมายถึงกระแส ไฟฟ้าปกติสำหรับการใช้งานของระบบไฟฟ้าขนาดนั้นๆ ส่วนตัวเลขด้านขวาที่อยู่ภายในวงเล็บ หมายถึงกระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ระบบไฟฟ้าสามารถทนได้ เช่น มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมแปร์ หมายความว่าขนาดของระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งไว้สามารถรองรับการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดย รวมได้ 15 แอมแปร์อย่างปลอดภัยภายใต้สภาวะการใช้งานตามปกติ แต่จะสามารถทนกระแส ไฟฟ้าสูงสุดได้ถึง 45 แอมแปร์ในบางครั้งบางคราวเป็นระยะเวลาสั้นๆ เช่น ในขณะที่เปิดเครื่อง ปรับอากาศใหม่ๆ เครื่องปรับอากาศจะกินกระแสไฟฟ้ามากกว่าปกติ ถึงแม้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้โดย รวมในช่วงเวลานั้นอาจจะสูงเกินกว่าระดับปกติบ้าง แต่ถ้าเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ ก็จะไม่ก่อให้เกิด ปัญหาต่อระบบไฟฟ้าหรือการใช้ไฟฟ้าแต่ประการใด โดยปกติถ้าเป็นบ้านขนาดเล็กที่มีการติดตั้ง ดวงไฟและปลั๊กไฟเพียงไม่กี่จุดอาจใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาดแค่ 15(15) แอมแปร์ก็เพียงพอ ถ้ามี เครื่องปรับอากาศ 1-2 เครื่องก็อาจใช้มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45) แอมแปร์ แต่ถ้าเป็นบ้านที่มีการ ใช้ไฟฟ้ามาก เช่น มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องก็อาจจะต้องใช้ มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 50(150) แอมแปร์ หรือบ้านที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นไปอีกก็ควรจะพิจารณาขอติดตั้งระบบ ไฟฟ้า 3 เฟส ซึ่งระบบดังกล่าวจะทำให้ได้ไฟฟ้าที่มีขนาดเป็น 3 เท่าของไฟฟ้าระบบเฟสเดียวตาม ขนาดตัวเลขแอมแปร์ข้างต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเทียบเท่ากับได้ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวตามขนาดตัว เลขแอมแปร์ข้างต้นเป็นจำนวน 3 ชุดนั่นเอง เช่น ถ้าติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 30(100) แอมแปร์ 380 โวลต์ 1 ชุด ก็เทียบเท่ากับติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย 30(100) แอมแปร์ 220 โวลต์ 3 ชุดนั่นเอง


จากตัวอย่างและข้อเปรียบเทียบต่างๆ ข้างต้นอาจเห็นได้ว่าการเลือกระบบและขนาด ของมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะใช้อาจมีทางเลือกหลายอย่าง โดยที่ทำให้ได้ขนาดของไฟฟ้าที่สามารถนำไป ใช้งานได้ใกล้เคียงเช่น ถ้าติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย ขนาด 15(45) แอมแปร์ 380 โวลต์ จะได้ขนาดของไฟฟ้าใกล้เคียงกับการติดตั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย ขนาด 50(150) แอมแปร์ 220 โวลต์ เพียงแต่การขอระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและเสียค่า ใช้จ่ายสูงกว่าในตอนต้น แต่จะประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว ในขณะที่การขอระบบไฟฟ้าเฟส เดียวจะสะดวกและเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าในตอนต้น แต่จะสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้ามากกว่าในระยะยาว โดยทั่วไปถ้าไม่มีการกำหนดหรือระบุถึงความต้องการเป็นกรณีพิเศษแล้วผู้รับเหมาก่อสร้างหรือช่าง ไฟฟ้าก็มักจะขอติดตั้งระบบไฟฟ้า เฟสเดียวให้โดยไม่คำนึงถึงว่าบ้านนั้นจะมีปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาก หรือน้อยเพียงใด เพราะเป็นการสะดวกและประหยัดในตอนต้น ฉะนั้นถ้าผู้ใดที่กำลังปลูกบ้านและ เห็นว่าการใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟสจะเป็นประโยชน์และเป็นผลดีต่อไปก็ควรจะกำหนดหรือระบุเอาไว้ เสียตั้งแต่แรก

การติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นมีข้อสังเกตและข้อควรระวังบางประการกล่าวคือ เนื่อง จากระบบไฟฟ้า 3 เฟสที่นำมาใช้จะถูกแยกให้กลายเป็นระบบไฟฟ้าเฟสเดียว 3 ชุดเพื่อนำมาใช้ งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ถ้าไฟฟ้าแต่ละสายที่แยกไปใช้งานตามจุดต่างๆ นั้นมีปริมาณการ ใช้งาน ( load ) ที่สมดุลกันหรือใกล้เคียงก็ย่อมจะเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ดี แต่ถ้าปริมาณการ ใช้งานในแต่ละสายไม่สมดุลกันหรือแตกต่างกันมาก สายที่มีปริมาณการใช้งานสูงก็จะเสียค่าไฟฟ้า มากเนื่องจากต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงขึ้นโดยคิดในอัตราก้าวหน้าตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทำ ให้ค่าไฟฟ้าโดยส่วนรวมพลอยสูงขึ้นไปด้วย อย่างเช่นการที่สายไฟสายหนึ่งถูกนำไปใช้กับเครื่อง ปรับอากาศหรือเครื่องทำน้ำร้อนหลายๆ เครื่อง ในขณะที่อีกสองสายถูกนำไปใช้กับดวงไฟและปลั๊ก ไฟเพียงไม่กี่จุดเช่นนี้แล้วสายที่มีปริมาณการใช้งานสูงก็จะทำให้ต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูง และ ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาของการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเพื่อให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละสายเฉลี่ยใกล้เคียง กันหรือสมดุลกัน จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน ป้องกันไม่ให้สายไฟบางสายต้องรับ ภาระในการใช้งานมากเกินไป ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและช่วยให้สามารถประหยัดค่า ไฟฟ้าอย่างได้ผลดีอีกด้วย

อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญและควรต้องระวังอย่างยิ่งก็คือ การแยกระบบไฟฟ้า 3 เฟสออกเป็น 3 ชุดเพื่อนำไปใช้งานตามจุดต่างๆ นั้น สายไฟแต่ละคู่ที่เดินไว้สำหรับการใช้งานตามจุดต่างๆ นั้นจะต้องเป็นระบบไฟฟ้าเฟสเดียวเท่านั้น นั่นคือสายไฟแต่ละคู่ที่เดินแยกออกมาจะต้องมีสายไฟ เพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ ส่วนอีกเส้นหนึ่งจะต้องไม่มีกระแสไฟฟ้า เป็นอย่าง นี้คู่กันเสมอ และจะต้องไม่เดินสายที่มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ทั้ง 2 เส้นคู่กันเป็นอันขาดเพราะจะทำ ให้แรงดันไฟฟ้า ณ จุดนั้นกลายเป็น 380 โวลต์ ซึ่งจะมีผลทำให้ดวงไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้งาน ณ จุดนั้นเกิดการชำรุดเสียหาย และยังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้อีกด้วย ฉะนั้นหลัง จากการเดินสายไฟภายในบ้านควรมีการทดลองสายไฟที่เดินไว้ตามจุดใช้งานทุกจุดอย่างถี่ถ้วนว่าเป็น ระบบไฟฟ้าเฟสเดียวเพื่อป้องกันปัญหาและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
 

 

pixnig

 • ไม่หล่อ แต่จน ตึ่งโป๊ะ..!!!
 • สมาชิกถาวร
 • - = หัวหน้าฝ่าย = -
 • ***
 • 379
  กระทู้
 • สวัสดีชาวโลก...!!!
ร้านพี่ๆมีการวางระบบไฟแต่ละเฟสไปไว้กับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรกันบ้างคับ  :mon04:
 

 

pattaravit

 • TWCC Certified Trader
 • - = ผู้เชี่ยวชาญ = -
 • ******
 • 1,197
  กระทู้
ผมใช้ไฟ 3 เฟส + load balance ครับ
 

 

่jpbank

 • - = เด็กรับรถ = -

 • 19
  กระทู้
มีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับ...แต่พี่ๆเดินสายไฟกันแบบไหนครับ...อยากได้แบบการเดินไฟฟ้า
 

 

pixnig

 • ไม่หล่อ แต่จน ตึ่งโป๊ะ..!!!
 • สมาชิกถาวร
 • - = หัวหน้าฝ่าย = -
 • ***
 • 379
  กระทู้
 • สวัสดีชาวโลก...!!!
ผมใช้ไฟ 3 เฟส + load balance ครับ


ใช้กี่แอมป์ดีครับ15/45 สามเฟสพอมะครับโดยทั่วไป
 

 

1O Ś3C. ツ

 • ㋡ ㋡ ㋡ ㋡ ㋡ ㋡
 • TWCC Certified Trader
 • - = ผู้เชี่ยวชาญ = -
 • ******
 • 1,808
  กระทู้
 • Car Detailing ™
ตอนนี้ใช้ single phase 30/100

กำลังจะเปลี่ยนเป็น 3 phase + load balance คับ

ค่าไฟเยอะ
 

 

jz69

 • - = เจ้าของร้าน = -
 • *****
 • 807
  กระทู้
ท่านใดที่จะขอมิเตอร์ใหม่ ไม่แน่ใจว่าใช้กี่แอมป์ แนะนำให้ list รายการเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมด กี่ watt มอเตอร์กี่แรง เอาให้ครบนะครับ(เผื่อขยายเพิ่มเติมไว้บ้างก็ดีครับ) แล้วเข้าไปที่ไฟฟ้าให้คำนวณให้เลยครับ สามารถแจ้งความต้องการของเราได้เลยครับ เช่นต้องการชัวร์ๆให้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดใช้งานได้พร้อมกัน ไม่มีไฟตก ทางไฟฟ้าจะแจ้งเรามาเลยครับว่าควรใช้มิเตอร์ไฟขนาดเท่าไร โดยทั่วไปใช้ 3 เฟสแทบทั้งนั้นครับ ขนาดส่วนใหญ่ก็ 15(45) / 30(100) ยิ่งมิเตอร์ขนาดใหญ่สายเมนไฟยิ่งต้องใช้เบอร์ใหญ่ขึ้นไปด้วยครับ แล้ว 3 เฟสใช้สายเมน 4-5 เส้นนะครับ เช่นระยะจากเสาไฟฟ้าถึงตู้เมนไฟเราเป็นระยะทาง 20 เมตร สายเมนไฟต้องคูณ 4 หรือ 5 นะครับ สายเมนไฟนี่ค่อนข้างแพงพอสมควรครับ
 

 

ake_127

 • - = ผู้เชี่ยวชาญ = -
 • ******
 • 2,110
  กระทู้
 • หน้าที่คือทำงานของตัวเองให้ดีที่สุด^ ^
ตามพี่นพว่าคับ

ตอนนี้กำลังให้ช่างมาไล่บาลานท์ ใหม่คับ  จะเดินสามสาย ทุกจุดคับ  ตอนนี้บางจุดเดินสองสายอยู่  ไฟกินไม่เท่ากันทั้งสามสาย 
ค่าไฟแพงไปนิด เลยว่าจะลองดูคับ :mon02:
 

 

pixnig

 • ไม่หล่อ แต่จน ตึ่งโป๊ะ..!!!
 • สมาชิกถาวร
 • - = หัวหน้าฝ่าย = -
 • ***
 • 379
  กระทู้
 • สวัสดีชาวโลก...!!!
นี่อัตราค่าธรรมเนียมครับ

http://www.pea.co.th/th/services/services_fee_rates.htm
 

 

pattaravit

 • TWCC Certified Trader
 • - = ผู้เชี่ยวชาญ = -
 • ******
 • 1,197
  กระทู้
ผมใช้ไฟ 3 เฟส + load balance ครับ


ใช้กี่แอมป์ดีครับ15/45 สามเฟสพอมะครับโดยทั่วไป

ใช้15(45) ครับ เพียงพอต่อการใช้งานครับ
ยกตัวอย่างสาขาหนึ่งของผมครับ ล้างเดือนละประมาณ 1200-1300 คันครับ
แอร์ 18000 2 ตัวเปิด 10 ชม
แอร์ 12000 1 ตัวเปิด 24 ชม
ปั้มน้ำ 5 แรง 1 ตัว
ปั๊มลม 5 แรง 2 ตัว
คอม 2 ทีวี 1 เปิด 10 ชม
หลอดไฟเช็ดรถ นีออน 100 วัต 60 หลอด เปิด 3 ชม
ค่าไฟ 5 พันกลางๆครับ
ถูกกว่าค่าไฟที่บ้านอีกครับ
หมายเหตุ ผมวาง load balance แบบ 100% ทั้งระบบครับ
 

 

pixnig

 • ไม่หล่อ แต่จน ตึ่งโป๊ะ..!!!
 • สมาชิกถาวร
 • - = หัวหน้าฝ่าย = -
 • ***
 • 379
  กระทู้
 • สวัสดีชาวโลก...!!!
ผมใช้ไฟ 3 เฟส + load balance ครับ


ใช้กี่แอมป์ดีครับ15/45 สามเฟสพอมะครับโดยทั่วไป

ใช้15(45) ครับ เพียงพอต่อการใช้งานครับ
ยกตัวอย่างสาขาหนึ่งของผมครับ ล้างเดือนละประมาณ 1200-1300 คันครับ
แอร์ 18000 2 ตัวเปิด 10 ชม
แอร์ 12000 1 ตัวเปิด 24 ชม
ปั้มน้ำ 5 แรง 1 ตัว
ปั๊มลม 5 แรง 2 ตัว
คอม 2 ทีวี 1 เปิด 10 ชม
หลอดไฟเช็ดรถ นีออน 100 วัต 60 หลอด เปิด 3 ชม
ค่าไฟ 5 พันกลางๆครับ
ถูกกว่าค่าไฟที่บ้านอีกครับ
หมายเหตุ ผมวาง load balance แบบ 100% ทั้งระบบครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วอย่างของพี่จับคู่กับอุปกรณ์แต่ละตัวกับไฟแต่ละเฟสอย่างไรบ้างครับ ขอตัวอย่างที่กล่าวมาเลยก็ได้ครับ หรือว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของช่างไฟโดยตรงครับ :mon18:
 

 

bbuuss

 • - = เด็กรับรถ = -

 • 3
  กระทู้
แล้ว load balance คืออะไรเหรอครับ ผมไม่รู้จริงๆ อ่ะครับ ช่วยบอกผมหน่อยนะครับ
 

 

pattaravit

 • TWCC Certified Trader
 • - = ผู้เชี่ยวชาญ = -
 • ******
 • 1,197
  กระทู้
ผมใช้ไฟ 3 เฟส + load balance ครับ


ใช้กี่แอมป์ดีครับ15/45 สามเฟสพอมะครับโดยทั่วไป

ใช้15(45) ครับ เพียงพอต่อการใช้งานครับ
ยกตัวอย่างสาขาหนึ่งของผมครับ ล้างเดือนละประมาณ 1200-1300 คันครับ
แอร์ 18000 2 ตัวเปิด 10 ชม
แอร์ 12000 1 ตัวเปิด 24 ชม
ปั้มน้ำ 5 แรง 1 ตัว
ปั๊มลม 5 แรง 2 ตัว
คอม 2 ทีวี 1 เปิด 10 ชม
หลอดไฟเช็ดรถ นีออน 100 วัต 60 หลอด เปิด 3 ชม
ค่าไฟ 5 พันกลางๆครับ
ถูกกว่าค่าไฟที่บ้านอีกครับ
หมายเหตุ ผมวาง load balance แบบ 100% ทั้งระบบครับ

ขอบคุณมากครับ แล้วอย่างของพี่จับคู่กับอุปกรณ์แต่ละตัวกับไฟแต่ละเฟสอย่างไรบ้างครับ ขอตัวอย่างที่กล่าวมาเลยก็ได้ครับ หรือว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของช่างไฟโดยตรงครับ :mon18:

วิธีการจัดการโหลดก็ง่ายๆครับ

ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวนั้นๆกินกระแสกี่แอมป์ขณะทำงานครับ จากการคำนวณครับสมการธรรมดา P=IV แต่ถ้าเป็นแอร์ ก็ให้เปลี่ยนจากหน่วย BTU มาเป็น P แล้วถึงหา I ครับไม่ยาก (แทนค่า V 380 นะครับไม่ใช่ 220)

พอเรารู้แล้วว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนกินไฟกี่แอมป์

เราก็ต้องทำการวางแผนการเดินสายเพื่อรวมกรุ๊ปพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่กินกระแสน้อยๆให้เป็นเส้นเดียวกัน เช่น หลอดไฟ ทีวี คอม

ส่วนอุปกรณ์ที่กินกระแสมากๆก็เดินเส้นเดียวมาที่กล่องเมนได้เลย เช่น ปั้มน้ำ ปั้มลม แอร์

แล้วสุดท้ายเราก็มาทำ Overall Balane ที่ตู้เมนต์ได้เลยครับ ด้านหลังเบรคเกอร์สีดำอันเล็กๆ จะมีขาให้เราเลือกได้ว่าจะให้สวิทนี้รับไฟจากเฟตไหน

เมื่อเลือกเสร็จทุกสวิทแล้วก็ทำการรีเช็ค โดยการเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้ Full Load แล้วใช้แคมป์จับดูที่สายเมนใหญ่แต่ละเฟสต์ดูอีกทีว่า ค่าแอมป์ที่ได้ใกล้เคียงกันหรือเปล่า (เวลาเอาแคมป์จับให้จับ N กับ G ทีละคู่นะครับ ระวังหลงจับ N กับ N)

ถ้าค่ายังต่างกันอยู่ไม่ต้องตกใจว่าบาลานซ์ผิดหรือคำนวณผิด เพราะค่า Error นั้นมาจาก Machine Efficiency เป็นเรื่องธรรมดาครับ

ก็ให้ทำการบาลานซ์โหลดที่เล็กๆย้ายเฟสอีกเล็กน้อยที่หน้าตู้เมนต์ ให้ทุกเฟสกินกระแสใกล้ๆกัน ที่ผมทำที่ร้านให้แต่ละเฟสห่างกันไม่เกิน 10% ครับ

เท่านี้ก็จบแล้วครับ อ่านดูแล้วอาจจะงงๆกันบ้าง ใครสงสัยเพิ่มเติมหลังไมค์มาแล้วกันครับ พิมพ์หน้าคีย์บอร์ดอธิบายยากจริงๆครับ

หมายเหตุ ถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวไหนใช้ไฟ 3 เฟสอยู่แล้ว เช่น แอร์3เฟส ปั้มน้ำ ปั้มลม ไม่ต้องไปเอามาบาลานซ์ด้วยนะครับ ต่อเข้าเมนได้เลยครับ

 :mon08:

 

 

pattaravit

 • TWCC Certified Trader
 • - = ผู้เชี่ยวชาญ = -
 • ******
 • 1,197
  กระทู้
แล้ว load balance คืออะไรเหรอครับ ผมไม่รู้จริงๆ อ่ะครับ ช่วยบอกผมหน่อยนะครับ
คือการบาลานซ์โหลดของเครื่องใช้ไฟฟ้าลงในแต่ละเฟสใกล้เคียงกัน ซึ่งจะทำให้กระแสในแต่ละเฟสของระบบไฟ3เฟสวิ่งใกล้เคียงกันครับ
 

 

clarp

 • - = เด็กรับรถ = -

 • 39
  กระทู้
  • Mister Washman
เป็นบทความที่ให้ความรู้ดีมาก....ใครพอจะรู้จักช่างไฟฟ้าที่ฝีมือดีราคาไม่แพง ช่วยแนะนำทีครับ อยากให้มาช่วยปรับปรุงระบบไฟที่ร้านหน่อยครับ แบบว่าเป็นร้านเก่าเซ้งมาอีกที เลยไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องไฟช็อตหรือปัญหาไฟฟ้าลัดวงจร...รู้แต่ว่าปั๊มน้ำปั๊มลมที่ร้านต่อไฟสามเฟส แต่ไม่รู้ว่าระบบความปลอดภัยดีแค่ไหน ....ช่วยทีครับ  :boy07:
 

 

M.C.CarWash

 • - = เด็กรับรถ = -

 • 9
  กระทู้
อยากรู้ว่าถ้าสมัครอันนี้ของการไฟฟ้า+บาลานซ์ไฟ 3 เฟสดีๆ จะช่วยประหยัดอีกรึเปล่า

อัตราค่าไฟ TOU http://www.eppo.go.th/power/tou-doc/pamphlet-tou.html

วิธีคิดค่าไฟ TOU และ TOD http://www.pea.co.th/th/rates/rates_tou_tod_ft.htm

เพราะเห็นเขียนว่า off peak "วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 00.00-24.00 น." ซึ่งเป้นเวลาทำงานหลักๆของคาร์แคร์หลายๆร้านเลย

มีใครเคยลองแล้วบ้าง มาแชร์ให้ฟังหน่อย

ป.ล. กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับพวก Invertor และ Convertor อยู่ ไม่รู้จะอะแด๊ปมาใช้กันได้มั้ย... ไม่มีความรู้ด้านนี้เหมือนกัน
 

 

pattaravit

 • TWCC Certified Trader
 • - = ผู้เชี่ยวชาญ = -
 • ******
 • 1,197
  กระทู้
อยากรู้ว่าถ้าสมัครอันนี้ของการไฟฟ้า+บาลานซ์ไฟ 3 เฟสดีๆ จะช่วยประหยัดอีกรึเปล่า

อัตราค่าไฟ TOU http://www.eppo.go.th/power/tou-doc/pamphlet-tou.html

วิธีคิดค่าไฟ TOU และ TOD http://www.pea.co.th/th/rates/rates_tou_tod_ft.htm

เพราะเห็นเขียนว่า off peak "วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 00.00-24.00 น." ซึ่งเป้นเวลาทำงานหลักๆของคาร์แคร์หลายๆร้านเลย

มีใครเคยลองแล้วบ้าง มาแชร์ให้ฟังหน่อย

ป.ล. กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับพวก Invertor และ Convertor อยู่ ไม่รู้จะอะแด๊ปมาใช้กันได้มั้ย... ไม่มีความรู้ด้านนี้เหมือนกัน

ถ้าคิดค่าไฟแบบ TOU TOD มิเตอร์จะต้องเป็นแบบดิจิตอลครับ การนับหน่วยค่าไฟจะนับอีกแบบนึง

แบบตามโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ เค้าจะใช้มิเตอร์แบบนี้และค่า TOU TOD จะมีผลกับเค้าชัดเจนครับ

ส่วนกับเราใช้มิเตอร์แบบอนาล็อคธรรมดา ค่าตัวแปลนี้ไม่มีผลกับเราครับ

ระบบ Inverter สามารถนำมาใช้ได้ครับ ช่วยลดกระแสในบางจังหวะได้ แต่ไม่คุ้มค่ากับค่าตัวของระบบ Inverter ครับ

ผมเคยสั่ง Inverter สำหรับมอเตอร์ 125 HP ค่าตัวอยู่ที่ 350,000 บาทครับ ตู้ใหญ่กว่าตู้เย็นอีกครับ แถมใช้ได้แค่ 1 ชุดต่อมอเตอร์ 1 ตัวครับ :mon08:

Inverter ส่วนมากจะใช้กับมอเตอร์ 100 HP ขึ้นไปถึงจะคุ้มทุนในเวลาอันเหมาะครับ

ถ้าเอา Inverter มาใช้กับมอเตอร์ 5-10 แรง ต้องใช้เวลานานมากครับกว่าจะคุ้มทุนครับ

 

 

ekarach.chantakarm

 • สมาชิกถาวร
 • - = เด็กรับรถ = -

 • 3
  กระทู้
รบกวนสอบถามเพิ่มครับ เรื่อง 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลียนจาก 1 เฟสเป็น 3 เฟส มือใหม่จิง ๆ ครับ ขอบคุณครับ
                                   
 

 

pattaravit

 • TWCC Certified Trader
 • - = ผู้เชี่ยวชาญ = -
 • ******
 • 1,197
  กระทู้
รบกวนสอบถามเพิ่มครับ เรื่อง 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลียนจาก 1 เฟสเป็น 3 เฟส มือใหม่จิง ๆ ครับ ขอบคุณครับ
                                 

พอดีเลยครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนไฟที่บ้านจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟสเมื่อไม่นานนี้เองครับ

ค่าใช้จ่าย ค่ามัดจำหม้อ ค่าตรวจ ค่านู่นนี่นั่นจำไม่ได้ เบ็ดเสร็จ ถือเงินไป 17,000 มีทอนหลักร้อยครับ

เอกสารที่จะต้องเตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ครับ

ส่วนหน้างานที่จะต้องเตรียม คือ เดินระบบ 3 เฟสทุกอย่างไว้รอให้เรียบร้อย การไฟฟ้าจะหิ้วหม้อมาติดตั้งให้อย่างเดียว

สายเมนเดินเข้าบ้านแนะนำเป็นสายมิเนียมเบอร์ 25 ถ้าเล็กกว่านี้อาจจะมีปัญหาตรวจไม่ผ่าน ส่วนสายภายในแล้วแต่ชอบใจครับ 

 

polan_carcare

 • - = เด็กล้างรถ = -
 • *
 • 51
  กระทู้
รบกวนสอบถามเพิ่มครับ เรื่อง 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเปลียนจาก 1 เฟสเป็น 3 เฟส มือใหม่จิง ๆ ครับ ขอบคุณครับ
                                 

พอดีเลยครับ ผมเพิ่งเปลี่ยนไฟที่บ้านจาก 1 เฟส เป็น 3 เฟสเมื่อไม่นานนี้เองครับ

ค่าใช้จ่าย ค่ามัดจำหม้อ ค่าตรวจ ค่านู่นนี่นั่นจำไม่ได้ เบ็ดเสร็จ ถือเงินไป 17,000 มีทอนหลักร้อยครับ

เอกสารที่จะต้องเตรียม สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตร ครับ

ส่วนหน้างานที่จะต้องเตรียม คือ เดินระบบ 3 เฟสทุกอย่างไว้รอให้เรียบร้อย การไฟฟ้าจะหิ้วหม้อมาติดตั้งให้อย่างเดียว

สายเมนเดินเข้าบ้านแนะนำเป็นสายมิเนียมเบอร์ 25 ถ้าเล็กกว่านี้อาจจะมีปัญหาตรวจไม่ผ่าน ส่วนสายภายในแล้วแต่ชอบใจครับ

สายเมนเดินจากหม้อเข้าบ้านหรือร้าน สังเกตุง่ายๆครับ อย่าเอาสายที่เป็นสีฟ้าสายกลม เวลาไฟฟ้ามาตรวจ จะไม่ผ่านครับ จากที่ผมเคยเปลี่ยนหม้อมาใหม่ เจ้าที่ไฟฟ้า บอกไม่ผ่านต้องเปลี่ยนใหม่ แล้วทางไฟฟ้าบอกสายแบบนี้ ที่หลังอย่าเอามาเดินตรวจพบจะให้เปลี่ยน เพราะข้างในสายเป็นตะกั่ว หุ้มฉนวน สีฟ้า ไว้ไม่ใช่ มิเนียม นะครับ